WERKEN MET LAPTOPS
 
 
In toenemende mate wordt er binnen bedrijven gewerkt met laptops. Het is een instrument, wat niet meer weg te denken is in onze samenleving.

Het werken met laptops houdt echter een groot gevaar in.
 
 
DE ZITKAART
 
 
De optimale hoek tussen boven- en onderarm is 90. Daarbij is het vooral belangrijk dat de schouders ontspannen zijn en de onderarm steunt op de armlegger.

Aanbevelingen tot de meest ideale zithouding.
 
WELKOM BIJ ERGONOMEIJS
 
In 1857 gebruikte Jastrzebowski als eerste de term ergonomie in zijn boek over de wetenschap van het werken. De ontwikkeling van het vakgebied gebeurde in twee golven.

Tijdens de industriele revolutie (eind 18e eeuw) is er de opkomst van de massaproductie. Men ontwerpt niet meer voor een individuele klant, maar iedereen moet het product kunnen gebruiken.

Zo groeit de aandacht voor de fysieke ergonomie en meer bepaald de antropometrie, de leer van de menselijke lichaamsafmetingen. Nog belangrijker is de organisatie ergonomie.

Onder invloed van het Taylorisme wordt gestreefd naar een meer efficiente organisatie van het werk met als doel de productiviteit op te drijven.

Dit is nu nog steeds terug te vinden in de definitie van ergonomie:

"Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een product, ruimte of werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in arbeidssituaties."

Het is immers afgeleid van de Griekse woorden "ergon" (werk) en "nomos" (wet) en moet ervoor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers verzekerd wordt.

Bij het ontwerpen van consumentengoederen en interieurs spelen vooral comfort en het doeltreffend functioneren een rol.

ErgonoMeijs is een adviesbureau op het gebied van:

Ergonomie
Arbo-advisering
Fysieke belasting tijdens arbeid

ErgonoMeijs is actief binnen alle sectoren, van kantoren tot zware industrie, zowel voor de Profit als Non-Profit organisaties.
 
OVER ERGONOMEIJS
 
"Adviesbureau ErgonoMeijs is opgericht in 1987.

De samenvoeging van een technische achter- grond en een fysiotherapeutische opleiding hebben geleid tot de start van het bureau. Later is de deskundigheid verder verbreed door een postdoctorale opleiding tot arboconsulent.

ErgonoMeijs opereert met vijf medewerkers."
 
J.H.N.M. Meijs MSc.
Arboconsultant
   
 
 
LINKS